שירים

בקמטי גופו

והוא אבי הצטנף בקמטי גופו כותונת בית החולים נבלעה בעורו את ידיו כיסה מחמת קור גופו הנכסף לדיאליזה ישבתי על מפתנו לראות שדמו כרוך שוב בעורקיו. הלכו ונבלעו הקמטים פניו אורו למראה הדייסה המתוקה והחמה שערבה לחיכו. ואחר ששב משנתו התכרבל בין כיסי מעילו הדם כבר אינו כרוך בעורקיו ישבתי פרומה במפתן מיטתו ממאנת בכאב הפרידה.
 
 
 
 
 

© כל הזכויות שמורות

 

תגובות