שירים

אנה אנוע

כשמלאכים שוב נאחזים בתפרי סחבות אין זאת בלתי אם אֶתְוַדֶּה שהארץ בערכה נהייתה פחותה, מן השמיים הטלואים בענני סגריר נזהרים אלילי הפגאניות להישבע בכלבי העיתים, שלוחי ההמון ינועו פני המזרח כמו משם תבוא הישועה כשמלאכים שוב יאחזו בתפרי סחבות. אנא אנוע באשר ילכו אנשים מתפתלים כמו נהר ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© כל הזכויות שמורות

תגובות