שירים

מתקדם אלייך במחשבה....בהשראת ענת היקרה רפואה שלמה ובריאות

אין לי קול לשיר לך מילים

גם לא יד לכתוב לך

רגליי קטועות לא אבוא אלייך

גופי רופס ומתגעגע

היו פעם ימים של שירה

מילים שכתבתי לפאר שמך

ידיי רוצות לאחוז לחבק

אני מתקדם אלייך במחשבה

קרוב קרוב ורחוק מן הלב

עיניי טובעות בדמיונות

לא עוד תביטי בי פוסע והולך

לא עוד נרקוד יחדיו מול השקיעה

אני מתקדם מתקדם אלייך

מתקדם אלייך במחשבה

תגובות

גלי צבי-ויס / רפואה שלמה גם ממני / 30/07/2018 15:12
למאיר / 30/07/2018 15:53
יום טוב צבי / אין לי קול / 31/07/2018 10:28