שירים

דקה של שלווה

דקה של שלווה / אריה רובינוביץ

 

חיפשתי מזור

דקה של שלווה

ניתוק מוחלט

מטירוף העשייה

 

נאחזתי בכל

דבק במזלות

מחפש את נפשי

מהתל בגורלות

 

בכל נעזרתי

השלכתי  ה'פון'

בספר שקעתי

חופשה במלון

 

חסר תועלת

בי האשם

חולה אנוש

בטירוף העולם

 

 

 

תגובות