שירים

זה המקום המתאים

זה המקום המתאים


מאת: דני זכריה


זה המקום

שבו ילמד

אין מקום אחר

ואולי לא יהא,

לא יהיה זמן לכך

או סקרנות ...


מוטב שם

מאשר לעולם לא !


יום ראשון, 05/04/20

תגובות

שמואל כהן / שם לומדים וזהו.. / 05/04/2020 16:01
מרים מעטו / ~love~ ~king~ / 05/04/2020 17:54