פוסטים

אנשים~דליה רביקוביץ

יש אנשים שפוחדים מכדור של צלף
ויש אנשים שפוחדים ממוקשים
אולי הצדק אתם~יש להם סיבות מספיק
אבל אני פוחדת מאנשים
ומה שהם עושים
לפעמים בכוונה
ולפעמים מבלי משים
אנשים
הם הדבר המכאיב ביותר שאני מכירה
הם נותנים לי את העולם הגדול
ולוקחים אותו בחזרה
אני משתדלת ונזהרת
אך אינני מספיק זהירה
ציפורים הן אחרות
הן אינן מתכונות אלי
אבל קולן נשמע לי כשירים
המלך ליר אשר אבדה לו ממלכתו
רצה לחיות רק עם ביתו
ועם הציפורים
כמה שנים
כמה עונות ושנים
אמשיך לחפש אנשים אחרים
ושוב ושוב
כמו גלגל רחיים הסובב במעגל
לשוב ולהמיר
דל באביון ואביון בדל
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מוקדש  לך גלי~באהבה

תגובות

גלי צבי-ויס / מרים אהובה ~love~ / 22/05/2020 07:42
מרים מעטו / ~love~ ~love~ / 22/05/2020 10:01
גלי צבי-ויס / תודה אהובה את כה מרגשת ויש לך חושים מיוחדים. בסופו של דבר אני ~love~ / 23/05/2020 10:46
מרים מעטו / ~love~ ~love~ / 23/05/2020 23:29
דני זכריה / חיפוש אינסופי של אנשים אחרים / 23/05/2020 20:01
מרים מעטו / ~love~ / 24/05/2020 07:30
דני זכריה / בשוגג או בזדון / 23/05/2020 21:21
דני זכריה / מתחבר / 24/05/2020 08:19
מרים מעטו / ~love~ / 24/05/2020 09:31