שירים

שחר פואטי

שחר פואטי

 

עוד מימי השחר הפואטי 
עת טפפתי צעדי ינוקא 
בעולם המשוררים 
ניסיתי למלא תבל
במזמורי אצבעותיי 
בשירת ימי ביניים 
שהחלה 
עם נפילת חומות הגוף
בפלישת שבטים של רגש 
אל המרכז הדקדנטי 
סדר עולמי חדש.

תגובות