אורנה

שירים
עוצמת הרכות
אורנה / שירים - 21/09/2021 00:36
29
צפיות
אחכה
אורנה / שירים - 19/09/2021 21:56
32
צפיות
התבוננות
אורנה / שירים - 18/09/2021 21:56
29
צפיות
תמורה
אורנה / שירים - 17/09/2021 21:55
32
צפיות
האלוהים שלי
אורנה / שירים - 16/09/2021 21:54
33
צפיות
טלית
אורנה / שירים - 15/09/2021 06:50
28
צפיות
נשורת
אורנה / שירים - 14/09/2021 06:49
23
צפיות
עת ליל
אורנה / שירים - 13/09/2021 06:49
30
צפיות
ראי עיניך
אורנה / שירים - 11/09/2021 09:22
34
צפיות
צבע הגשם
אורנה / שירים - 10/09/2021 08:50
39
צפיות
חצי
אורנה / שירים - 09/09/2021 08:43
36
צפיות
משחקי לשון
אורנה / שירים - 08/09/2021 08:38
35
צפיות
תשליך
אורנה / שירים - 07/09/2021 08:37
35
צפיות
נדידת המחשבות
אורנה / שירים - 06/09/2021 08:35
32
צפיות
פוביות
אורנה / שירים - 05/09/2021 08:34
35
צפיות
נביט בשמיים
אורנה / שירים - 04/09/2021 08:33
35
צפיות
שכחה
אורנה / שירים - 02/09/2021 07:10
41
צפיות
שיחה אישית
אורנה / שירים - 01/09/2021 06:57
43
צפיות
והשיר
אורנה / שירים - 31/08/2021 06:56
34
צפיות
עדות שמיעה
אורנה / שירים - 29/08/2021 07:08
35
צפיות