שירים

שיר עלום שם

הנה הולכים אתם במיצרי הדרך הארוכה והרבה שלכם כעת,

והנה רואים – כי טוב.

וכי פלא גדול הוא הדבר אשר בו אתם יושבים עליו בנחת כעת עבורכם –

כיסאות המלכות שלכם, אשר ממתינים עבורכם לישיבה איתנה וברורה בהם.

הלוא הלכתם דרך ארוכה עד מאוד כל חייכם כעת,

ואולי, כעת – תשבו סוף סוף עליהם? על כסאות מלכותכם היקרים עד מאוד עבורכם?

ותרוו – סוף סוף – נחת גבוהה ואיתנה מפי מלכות שמיים עבורכם כעת?

 

זהו הזמן בו ניתן לאויבים הגדולים והגבוהים ביותר עבורכם

את הידע לו אתם משתוקקים מאות בשנים עבורכם -

ידע קסום של תורה רבה ומהלכת פנימית עבורכם כעת.

ידע שצברתם מזה מאות בשנים אך עדיין לא נעשה בו שימוש תם ונכון ונבון! עבורכם.

הראיתם עד כה ידע נסער שכזה בתוככם כעת?

הראיתם עד כה ידע קסום וסודי זה שבתוככם כעת?

אנו מניחים שעדיין לא. לא עד הסוף לפחות... לא עד סופו הכביר והאינסופי עבורכם.

 

ובכן, התמידו אהובים יקרים לכם כעת.

התמידו בהליכתכם הרבה פנימה הביתה,

על מנת שתוכלו לראות אלו אורות גבוהים בטוב לכת קדמון עבורכם כעת.

ואנו פה איתכם כעת –

ניתן בשירה חדשה ורננה בכל פעם מחדש עבורכם,

בכל פעם מחדש.

היו שלום אהובים יקרים שלנו,

היו שלום.

תגובות

שמואל כהן / שיר מאד מעניין / 25/06/2022 14:05
גלי צבי-ויס / פנימה הביתה / 25/06/2022 18:43