שירים

רדי כבר מעליי

שותה לי את הדם בקשית

אוכלת לי את הראש בכפית

מסובבת אותי כקרוסלה

עושה ממני פורפרה

 

די עד מתי תמררי כך את חיי

די אללי רדי כבר מעליי

די עד מתי הלוואי יכלו ימיי

די אללי רדי כבר מעליי

 

תופסת לי חזק בביצים

שולטת בי ללא מצרים

מתמרנת אותי כבובה על חוט

עושה ממני סמרטוט

 

די עד מתי תמררי כך את חיי ...

 

לא מניחה אחיזתה

לא מסירה לפיתתה

מטיחה בי גידופים וחרפות

עושה ממני שק חבטות

 

די עד מתי תמררי כך את חיי ...

 

מרביצה לי בפרהסיה

מוציאה עליי אגרסיה

מבתרת אותי לחתיכות

עושה ממני קציצות

 

די עד מתי תמררי כך את חיי ...

תגובות

רחל בנגורה / מסכן שאתה יואב / 09/08/2022 12:54
גלי צבי-ויס / לברוח! / 09/08/2022 12:58
אודי גלבמן / הוזה לך ברח...המצב הוא � / 10/08/2022 06:12