שירים

עצי אקליפטוס מרשרשים אהבה

בחרתי בך בינות עצי אקליפטוס

מרשרשים אהבה,

ורבה החמדה שחשתי בגללך.

ימים האמירו פסגות

ואני הולכת בעקבות הרוח

לאן שתישאני בתבונה.

גדולה שעת החסדים,

נגאלת ממצוקת שנים

והתכונה רבה.

קיתונות של מילים

אמרתי, ובליל הרוח

בלע המייתי לאהבה

על זמנית , לחוות איתך

חוויות יחודיות.

תגובות

שמואל כהן / שיר אהבה מיוחד בין עצי האקליפטוס / 21/01/2023 06:40
גלי צבי-ויס / רשרוש של אהבה / 21/01/2023 07:05
רבקה ירון / *** / 21/01/2023 15:57
נורית ליברמן / אני הולכת בעקבות הרוח לאן שתישאני בתבונה. / 21/01/2023 19:33