הודעות

סדנה ניסיונית - כולם מוזמנים

כלכם מוזמנים לסדנת כתיבה המשלבת היבטים חינוכיים של קבלת האחר

פגישה זו היא ניסיון ובחינם לקבלת התרשמות הדדית

בפגישה אדבר על הספר שכתבתי ועל מיקום האנשים עם המוגבלויות בחברה, דרך קבלתם ודרך התמודדות באמצעות הכתיבה

הפגישה תתקיים ב7/12106 בשעה 19:00 בקפה ג'ו בקניון חולון

נא לאשר הזנה במייל
 
 

*רק אם יאשרו לפחות חמישה אנשים הפגישה תתקיים

*מכיוון שזה ניסיון, הפגישה תהיה בחינם וכל אחד ישלם על הכיבוד משלו

תגובות