שירים

משה על הר נבו

משה על הר נבו

משה עמד על הר נבו

עמד וצפה בארץ המובטחת

ולא בא בשעריה אך למה?

מה ראה בה שאליה לא הורשה לבוא

האם ניבא מה יקרה והנבואה

הגשימה את עצמה?

בוא, בוא , נשמע קול קורא אליו

 א ך הוא לא שמע ולא בא.

שאל משה בעל אוב

 אמור לי האבוא אליה או לפחות

אראה אותה?

ענה לו הקול שעלה מן האוב:

לא ולא .אל תלך לשם. 

לא לך הארץ הזאת.

 השאר על הר נבו

אז אולי שאל משה את הקול 

אולי תסביר ותבאר פשר הנבואה

אם אני לא בא אליה

 למי היא מיועדת?

 הקול לא נשמע שוב

ומשה נותר עומד בדד על הר נבו 

הארץ המובטחת לנו היא

ומשה לא זכה להיכנס בה

 

 

 

 

 

תגובות

אודי גלבמן / אכן סיפור מתסכל...כתיב� / 22/04/2024 23:39
רבקה ירון / *** / 23/04/2024 00:04
שמואל כהן / עַל הַר נְבוֹ עָמַד מֹשֶׁה 🌹🌹🌹 / 23/04/2024 05:29
אילה בכור / אכן לקח אחריות אבל לקח לו זמן להבין הטעות שלו / 23/04/2024 10:09
גלי צבי-ויס / למי הנבואה? / 23/04/2024 08:16
אילה בכור / זה קשה כי אין מאזן בין המעשים הטובים / 23/04/2024 10:11
עליזה ארמן זאבי / בא בשעריה, אך לא עבר דרכה .... / 23/04/2024 19:25