שירים

בדידות

זו חלקתי על פני האדמה

תחת שמי ערפילים

חשכת לילה אפלה

בודד אך לא לבד

 

זו מתנתי לעולם, לך אהובה

אספק לך עשרות חיוכים

ועת סוף מתקרב והאור כבר כובה

אשאר כתמיד אז בדד

 

זו קללתי, אספר לך ילדה

לא שאלתי מאיש רחמים

מוקף חברים אבל לא אהבה

בודד אך לא לבד

 

מתנתי אחלק

חיוכים לספק

אהבה ושמחה

אתן כברכה

 

שירים לך אכתוב

אהובה יקרה

שמך לי עלום הוא

את שמי לא תדעי

 

עלמתי היקרה, לך אכתוב כתמיד

אחכה לקראתך ואנצור

חלקתי, מתנתי וקללתי,

 

אשאר כתמיד אז בדד

תגובות