אתיקה

עצה שיחה ונבילה

 

עוץ לי עצה 

ותפר דבר

תפור

לי חלוצה 

שלא תאמר מוגדר

 

שרוך לי שיר 

כשכר מצווה לדל

ונעל את נעלי אבי

צעדיך אל תחדל

 

השקני וארווך 

מימות היאור והאוב

הרשה נא לשורשי

להיצמד אל ציר הסוב

 

גל וגל פר ופר עול נעול

ד"ר ודר , דור מדור עקר בתול

 

אחרי וככלות לפני התפילות 

אהיה אשר אהיה לבאים אחריי להתהוות. 

 

תגובות

גלי צבי-ויס / הצביון האישי / 04/07/2024 07:40