שירים

(דרכים) לשמור על שפיות

ישנם רגעים בהם אילולא היו
שתי ידי מלטפות ונכרכות סביבך
הייתי משוכנעת כי אחת
נכרתה
 
ישנם רגעים בהם אילולא היית
נושם לי בשקע של הצוואר
הייתי משוכנעת כי איבדתי
אותך
 
יש הטוענים כי הרס עצמי זה
אנו
אני טוענת לשפיות זמנית
ברגעים בהם יש לנו
הבנה
 
[חלק מ"דרכים"- סדרת כתיבה]

תגובות