שירים

בדידות

 
 
העוגן הורם
ואני החול הבוֹכה.
בוכה בפְרחים יבשים
על קמילת יום.
אבדני שלי,
אבדנך שלך הָשָלַכְתִי       
בוכה על שהיה
ולא היה הרבה
אלא זוהר ערפילי
שכבה.

תגובות