שירים

שאיפה לחירות

וכי למה מלאכים בוכים

ומדוע בכייתם בורקת רועמת

אם לא על בנים אבודים

אם לא על כאבה של אם דואגת

 

ערבים הם אומרים, כל ישראל

הנתונים בצרה – בשביה

אחינו, כל בית ישראל

אחים ללא אח, ערבים לשיבה

 

זועקים אלי א-ל

מתחננים לחונן

ה' א-לוקי ישראל

שלמות עמך תכונן

 

מרוצצת, מנופצת,

קריאתה של אם, קריאתה אל בנה

לשמה לשביה, השארתה מנותצת

ועירך שותתה, חוננו א-ל קנא

 

 

כבר 283 ימים...

 

גלעד שליט

אהוד גולדווסר

אלדד רגב

 

"אל תתנו לאדישות להרוג אתכם"

http://www.banim.org

המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה 
מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלא ובזמן קריב.

 

 

וכי למה מלאכים בוכים

ומדוע בשביה, אחינו נתונים

א-ל נא, חוננו נא

החזירם נא, אלינו, אנא

מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה

 

אוהבים בלב ובנפש

עמך ישראל.

תגובות