שירים

בשדות הבר

פערנו יפעת 
פרחי הבר  במשעולי
פעמינו
כערמונים  הבאים באש
לובן הסביונים
בקמילתם
הפרחנו בהבל פינו
עד לא עוד הינו
בדש בגדנו
נאחז המוץ
                                                                                                                                                                              בשדות הבר  בחודש שבט
נשא הרוח בכנפיו
חופן זרעי סביונים
זמנים 
זוכרים נער  עם נערה
תולשים עלי כותרת
דורשים למשאלה
היה או לא היה
קן או לא קן
ונפש ציפור

תגובות