שירים

הלם קרב

אן מלינים את המת
לבוא השקיעה
או הזריחה
עוסקים
בעפר

שבע אמות
בור חלקה וגוש
מסמנים
וצועדים מסודרים
הנשים והגברים למדו בצבא
אך צועדים אחר מתים

לפחות שיהיה מניין
נושאים באלונקה את הגופה
מעפר בא אתה ואליו תשוב
אומרים וטומנים

מסיימים
ושלום על ישראל ועל כולם

יושבים שבעה האבלים

הגברים עוד שלושים יום
את העצב עם זיפים מסתירים

ואני זכרתי אותך מונח
במקרר של אבו כביר
שבעה ימים רשום אלמוני

ימים קרים עד הפכת מאלמוני

לפנים

אחריך צעדו  שישה
ארבעה  זוכרים
ועוד שניים מלאכתם טכסים הספדים
בקשו מחילה סליחה אם פגעו בכבודך
או עשו מלאכתם שגויה
שאלו שם אמך עניתי
רבקה ז"ל

עוד אזכיר צה"ל לא היה בסביבה
לא הניח זרים ולא הטיח מטחים

אספנו ארבעה מזדמנים

וקדיש
יתהלל ישתבח ויתפאר
לא החסרנו מילה
לשבח שם השם
והמזדמנים
ענו אמן

על התלולית נתקע המקל
שמך
משפחתך
שלא היתה
והתפזרנו
והלכנו

חזרתי עשרים שנה
וזכרתי את ידידות אש כוחותינו
הפצצה אשר נחתה מפנטום
אחר כך נסק בגאווה
בתום המלאכה
הטובים בטייס למדו פעלולים
ממעופם של מלאכים

בשמיים מלאכתם נקיה

ואנחנו רגבי שממה על פני האדמה
הגופות האיברים אותך בוהה
היינו ארבעה שלמים

המתים האיברים
חוסמים עורקים
אתה בוהה
אינך עונה

אחר כך צה"ל קבר את המתים
אמר עם נציגיו איך נפלו חללים

ולא סיפרו
או ספרו
היכון
טען
אש
מטח
קברים

לעקורי העיניים חסרי הגפיים
צה"ל הבין כמו בציוד חסר
אי אפשר היה להתכחש
או להנפיק איברים
יש הוכחות על החסר
לא נותר
מלבד לאשר
עברו שיקום
ריצוי
פיצוי

ואת נפשך צה"ל חיפש בנרות
בין העריקים פחדנים אשמים
גברים לא מאבדים דעתם בגלל פצצה
או נעשים חלבון חלמון
חמאה נמסה
או גוזלים הבוקעים מביצה

כך הסתבר עזוב מופקר
אחוז בהלם קרב
הלם אגרופך בקרוב ברחוק
ומי שעמד בסביבה

למפריע למחשבתך
ההזויה

אישה מוכה שנתיים מאסר
מפגש פקיד שיקום משרד מנותץ
עוד תשעה חודשי מאסר
באישפוז כפוי בחנו בשיחות
לגלות אך נראים רסיסים
שכן מקרני רנטגן
נותרים נסתרים
ולא גילו
כיצד הנשמה והחושים
היו תלושים ובלילות
זבים סיוטים
מפצצה אשר הוטלה
לפני עשור שנים
ולא סיפרו ולא פיצו
הרפו
שהפכת שבר כלי
שנים חסר בית
משוטט בין מאורות
ויללות זאבים נטוש ככלבים
שבעליהם היגרו ועודם מחפשים

עד מצאת מנוחת
מלונת
המתים


XXX
לזכר אריה  ח. ז"ל
יהי זיכרו ברוך
XXX
ראשית  הדבר
http://stage.co.il/Stories/586008

 

תגובות