שירים

אהבה

אפשר אחרת
ואפשר, לעולם לא.
אהבות באות
וחלקן נעלמות.
אבל לי
יש,
כזו שלא נעלמת
.רק מתעצמת

תגובות