שירים

קדם

זה אני הנובע כעת מעט
בלית מעיין

לא חשוב מאין
אם תמצית הדיו
מפרח או שרף
או פרפר שנישרף

העיקר שתצית הנוצה
במשק הרוח
את הרעם
המתגלגל לברק

תטיח אות מצויה
בהבזק
פולח ברוח החצויה
XXX
נושא משאותי
לוכד מכח הכלל
טיפות טל
וסוחט

נוטף
עייף

נוחת על פי הקלע

מפקיר מחשבות הזויות
אודות  ניתוח הצלע
הראשון והתוצאות.

עד הדעת נופלת כנחש מתפתל
על צוק תלול

ונופל חלול
על פירות אסורים
המתגלגלים בעפר

זה רק אני שנשר
שאיני קובע ולא יודע
את קול השופר
העולה ובא
שבע פעמים בעיצורים
עד נוזלים בשנית הסלעים
ונופלים לוהטים

עודני בקטנים
במימיי קולח לעבר חידקל
פעמיי מבעבע ונוגע
בגדות הפרט

עכשיו  הבינה;
את מבינה

עליה ללכת לגן עדן
לבדה במועדה

והגוף נותר ברעידה
על פני אדן האדמה
XXX

תגובות