סיפורים

לבחורה הזרה

אני לא פרלטטן אני צריך שיחה טובה
 
כדי להכיר אותך
 
אני צריך לראות חיוך שלך לראות נכונות שאדע שיש לי אוקיי להמשיך
 
אני רק צריך שתראי  עניין חיוך תגובה כלשהי ואני אדע איך להמשיך מכאן
 
כמה חבל שנוסעים באוטובוס ואני מסתכל ומנסה לדבר איתך את מתעלמת ממני
 
או במסעדה שאני משאיר לך טלפון שלי על הצלחת שאת באה לאסוף את האוכל מהשולחן
 
את לא מתקשרת 
 
אפילו שאני מדבר איתך  את לא מראה עניין בי
 
את כל כך קשה  כאילו נמצאת בתוך חומה 
 
תני לי הזדמנות   תראי שאת מעוניינת
 
כל כך קשה לך לתת לי סימן להראות עניין
 
לדבר איתי ולחייך אליי
 
העיקר בך אני מעוניין

תגובות