שירים

הגשם הראשון

 

הגשם הראשון

 

הילדים שמחים אל הגשם הראשון

יוצאים לקראתו קופצניים.

כשלולית של טיפות נאספים

אל מקום אחד,

ובתוכם ,שמיים מחייכים.

 

רסיסים של שמחה ניתזים

מתמזגים בקולות צהלה ,

אל הגשם הראשון הם סוגדים

כמו ריקוד של "פולחן אהבה ".

תגובות