שירים

גם מחר

הייתי שם, ככביסה תלויה ברוח.

שם - דבר לא מובטח

לא מחר ולא שאחריו.

הייתי שם

סתם, כמשהו נסרך,

עודף, סרך

כפחית קשורה לחוט

ריקה, בלי קול, מעוותת

מסורסת

הייתי שם

עצור!

כשאתה מוריד כביסה ברוח

אל גופך, תריח

גם מחר.

 

 

תגובות