שירים

לשבויים והנעדרים ."ולתפארת מדינת ישראל "

שובו אחיי שובו בניי חבריי
שובו אלינו כי קצה נפשנו
הפנו מבטיכם אל השמיים
בליבנו נושמים אתם עדיין
 
שובו אחיי שובו בניי חבריי לקרב
שובו אלינו טרם יידום ליבנו  
נחזק אתכם נרכין ראשינו בפניכם
נמחה דמעתכם ובחום נחבק את ליבכם
 
שובו אחיי אין חיינו כבעבר
שובו גיבורי התהילה
אין בליבנו מנוחה 
 עד כי אחרון בנינו ישכון בתוכינו
 
אם תבכו נבכה איתכם
אם תיפלו ניפול אנו על פניכם  
אם תיחלשו נחזק את ידכם
אם ליבכם יידום רוחנו תיפול
בכל שנה נדליק המשואה
 נבוש ונכלם כי אתם שם
 ואנחנו בזכותכם כאן
 
 
 
 
שובו בני שובו אחיי גיבורי התהילה
עמנו זה מכבר עמד בגבורה בכל מלחמה
שובו אלינו עוד לא אפסה תקוותינו
ישראל שלנו מעולם לא נוצחה
 
 
שובו בניי שובו אחיי
אנחנו יודעים שלא עשינו די
 
 
 
 

תגובות