שירים

יונה

בתוכי יונה לבנה.

החזקתי אברותיה

כתבתי בנוצותיה ציורים על לבי.

תה ירוק מזגתי לפיה

זרדים הגשתי לה.

לחשתי:  רפדי את קני.

בא עת קרה.

קפאה בי יונתי.

עפה ממני

אפורה וגאה.

שובל אימרתה מלחךְ

מסרב לכלא שלי.

 

תגובות