שירים

כתובה ברוח.

שטה על ענן
כתובה ברוח
חרוטה בלב שמים
נגיעתך אור במים
כצבע הקשת אהבתך
זוהרת כאבקת קסמים
נדה בין לילות וימים
את כתובה ברוח
נעה מבלי לנוח
בין אדמה לאדם
קולך לא נדם
לא נדם

תגובות