שירים

פתק לבן

פתק לבן
מצאתי
מתחת לדלת
בפתק נכתב:
"הולכים לתקופה
מכרעת."
 
פתק לבן
מצאתי
מתחת לסלע
ראיתי
מה נכתב בו
והבנתי
שהעולם הזה
בדילמה
בבעיה רצינית
 
פתק לבן
עף לו באויר
עלה מעלה
מעלה...
יודע
שעוד מעט
תבוא סופה
שתביא
את סופנו המר

תגובות