שירים

החופש לצאת לחירות.

מה עושה מי שאין לו את החופש לצאת לחירות?
מי שעיניו אינן כבות באישון ליל..
תפילותיו אינן נענות בשחרית..
גופו בוגד בו
ורגליו כושלות
וידיו מחוטטות, רעידות רעידות..
 
אלו שעדיין רודפים אחרי החופש
לצאת לחרות.
שידיהן אינן משגת
את היקר מכל..
הזמן..
שפעם אחר פעם כושלים במרדף המטורף
המיוזע,
אחרי השעון המשוגע.
 
תיק תק, תיק תק..
 
ובכלל, מי היא חירות?
מה היא ועל מה?
האם היא חופש?
או שמע הידיעה שהחופש הוא בר השגה?
ואולי חירות היא השאלה..
מה היא חירות, והאם היא ברת השגה..
 
 
 
חיה פצועה
כלואה
מדממת לצדי כבישים של מחשבה
הווייתה אינה נותת לה מנוח
לבה פועם
אבל אין בה כבר כוח
יותר מדי גוף
פחות מדי נפש
ורק את החופש לצאת לחירות
ידה איננה משגת.
 
 
 

תגובות