שירים

רוח קרירה

רוח קרירה

 

השארת אותי ללא הרוח

רק המפרשים דומים

שקטים

מתנועעים

ללא מילים

"תפגיני בטחון עצמי"

כך אמרת

אך אתה מצצת לי אותו

כך שטיפה ולו אפילו אחת

 לא נותרה בי ממנו

אך אני כמו שהגדירה אחותי

כמו חתולה

בכל מקום מצליחה לעמוד

 על שתי רגליים ומסתדרת

כן מסדרת

כזו אני

והרוח בגבי נושבת

ומילותייך חדרו בי

אף-על-פי שנפשי לא היתה

 צמאה לכך..

תגובות