שירים

בן קטן

 
בס"ד
 
 
היום, 3653 ימים בלי בן קטן,
מליוני פרסאות של הזיות, מליוני מיילים של תעתוע.
מאגר האנרגיה המובחר בנישמתו של אמן,
מי יפרע ?מי ישלם עבור הגעגוע?
 
נפש חצובה מנישמתי שלי,
מצור מחצבת כל יכול!
איכה אלוף בעווני
אולי מוטב היה לי שכול?
 
יהב הבגידה בתוך העצמות בוער,
הביטו אות קלון על מצח,מצחי שלי ולא אחר,
האמבולנס בחוץ, למי יוצרי למי דוהר?
אולי רעב הוא בן קטן,אאזור כוח,אמהר.
 
מתוך דממת אלחוט,
המחריבה את הדממה,
עולה לו הד קולי,
בשירה,צווחה איומה.
 
"צמאה לך נפשי,כמהה לך בשרי,
בארץ ציה ועייף,בלי מיים.
כן בקודש חזיתיך,
לראות עוזך וכבודך"
 
למי מילים? בורא או בן?
שנתיים ימים באדמה אני שוכן.

תגובות