שירים

ענן

והייתי ענן ממטיר מימיו
באחו ובעמק,
בגיא ובהר,
על אם הדרך ואנשים.
כפליים המטרתי אהבה,
מתינות שבעתיים
ואחווה.
 אחר כך נשארתי שקופה
כמו ענן נוצה ריקה
 מרגשות ותחושות
ריקה מאהבה.

תגובות