שירים

חוויות קודש

 
ירושלים של זהב
גשמים מעט
ביום של חול
הלא בכל כבישייך
יש פקק גדול.
 
ירושלים של תרבות
גשר עילי
ובכיס חור
ועיניי כל חילונייך
רואים שחור.
 
ירושלים של  שלטון
משכן הכנסת
לעם נאור
ולאחד בשם אביגדור
יש פה גדול.

תגובות