שירים

תני לי סיבה.

אל תביטי בעיניים זרות
אל תקשיבי לשמועות
אל תחפשי סיבות
לדאגות
הביטי בעיניי הירוקות
הקשיבי לשירי אהבות
תני לי סיבה
איתך לחיות

תגובות