שירים

שורדת.

משכת על גופך
צבעי מלחמה
ויצאת אל הקרב
לשונך השחזת
 לפגיון
ועינייך לפידים
בוערים
עכשיו את
ברחבת הריקודים
דוקרת במילים
שורדת
שורפת שירים
ורוקדת
לקול הצלילים

תגובות