שירים

Peccatum tacituritatis (חטא השתיקה)

מאפרת פחדיה

בצבעי לילה

אהבתה

בצבעי כאביה

כמשוגעת

מאפרת אושרה

מכסה, מסתירה

דעתה עליה נטרפת

מעלימה חסרונות

לו עדיין לא נודעו

 

בכל הצבעים שנותרו

 
 
 
 

תגובות