שירים

איך נודע לי מה זאת אהבה?

איך נודע לי מה זאת אהבה?

פשוט -

היא אמרה,

שהיא

אוהבת אותי,

ואני

לא ידעתי

את נפשי,

שהיא כול-כך חפצה,

עד שהיא אמרה,

שבצד השני,

אים מישהו,

יש לו פורשה,

או לפחות בה-אם-וה,

שהיא אדומה ומבריקה,

וגגה נפתח,

ושישה לה רמקולים,

וציפוייה עור טיבעי,

אין שום סיבה שלא תאהב,

אותה או אוטו,

שהרי

אין הקנקן מעיד על עיסתו,

ואין הנחתום מעיד על תוכו,

ועוד כהנה וכהנה שיפרי אומרין,

שנתברכה בהן

עד צאת נישמתי.

 

תגובות