שירים

היה שם פרח

היה שם פרח

היה שם פרח,

והאיש החליט להפריח

את השממה

אי-אפשר להפריח

ללא טופס מתאים

אין קייום לפרח,

והאיש הרי טופס אינו

יכול להפריח.

קמל הפרח בשיממונו,

והאיש במקומו.

נתחלפו העיתים

ובא אחר,

הביט כה וכה,

וראה את הארץ שהיא טפוסה,

הפך את פניו ממנה,

ושב אל זרעו.

 כול הזכויות שמורות

תגובות