שירים

ביני ובינך

הכל התהפך החורף:
עלים נשבו להכות ברוח-
לנשור חזרה השמיימה,
הפכנו קפה-
במיאוס.
 
סמטאות פרמו מגננות
והדם לא מילא את הגוף
בהבינו פשר יום מאושר.
 
אור השמש לא נראה פה
פעם אחת,
כדורי חשיכה במינון מדוייק
מצליחים.
 
ביני-ובינך
עמד החורף הזה
למות-כוכב פעמים
להבין משמעות של שמש אחת.

תגובות