שירים

ספרות

 
מאחד עד אלף
ללא דאגה
נחרתם בלילה
ושליט בכה.
 
מאחד עד אלף
נבחרים שבעים
מדלגים על עזה
ובחו"ל מבלים.
 
מאחד עד אלף
אף יותר,מצטער
החליטו לרצות
את גלעד לשחרר.
 
 
 
 

תגובות