שירים

פינת הטבע

 

 

פּינת הטבע

 

מי הנחל אט גוֹלשים בְּמוֹרָדם,

גשמים יָרדוּ בְּמוֹעדם,

פינה חמה של טבע וְאדם.

 

דבוֹרניוֹת בִּפריחתן,

דבוֹרים בְּזִמזוּמן,

וּמִסתרי הזמן.

 

כּוכבים בִּשמי לילם,

תנים בִּיללם,

וְנחשים בְּנישוּלם.

 

חסידות עפוֹת בְּמסלוּלן,

עִם כֹּל התוֹפעוֹת כּוּלן,

וְציפוֹרי השיר בְסִלסוּלן.

 

גלי הים וְשירתם,

מאוּבנים וְהִווצרם,

וְהמעמקים וְאוֹצרם.

 

קרני האוֹר בְּהִשתבּרן,

חידוֹת וְהסבּרן,

וְחוֹר שחוֹר - בּלע אוֹתן.

 

מי הנחל אט גוֹלשים בְּמוֹרָדם,

גשמים יָרדוּ בְּמוֹעדם,

פינה חמה של טבע וְאדם.

 

לזכר ידידי מנחם רביב בגעגוע

 

אמיר אופק

אביב 2009

תגובות