שירים

הספסל

שעות בין הערביים

צללי העצים כמניפה

הזמן כמו עמד מלכת

כשלוות הסערה,

רוח מלטפת את גופינו

השרוע על ספסל

אני ניגר ממך

ואת פרקדן מבושמת

 
מאז חלפו שנים

וסם החיים שנע

בצינורות השפע

כמו קפא על שמריו

אני הדלוח ככתם

שנצרב בעץ לעד

תגובות