שירים

הדר

שורשי אילן שבגר,

מזמנים ברק קלילות ענפים,

הדרם נוף מולדתי.


לוטפים סומק לחיי,

מרחבי השקט סובבים גופי,

עורג אלי משבי רוח,

מרפרפת צוואר צמא למגע.


איכה ארחף שוב,

אותם רקיעים רחוקים,

בם צמחתי לבטח.

הישכון בם הלך,

היקרב אלי בלאט,

הילחש לאזניי מילים

ייחלתי לשמוע...

תגובות