שירים

בחלוני.

בחלוני ריח אביב
ושמש של תל אביב
ציפורי אהבה מצייצות
מזכירות אהבות נשכחות
עת למחוק זכרונות ,דמעות
לנגוע שוב ושוב בתקוות
לצאת מחושך אל אור
את הפריחה לזכור

תגובות