שירים

פטריוט

פטריוט

 

אני רוצה שתהיה פטריוט, אמר אבי.

אני אהיה פטריוט על פי דרכי, אמרתי אני.

אל תדבר שטויות, זה או להיות או לא להיות.

תעזוב את הילד תן לו לחיות, אמרה אמי.

אימא אל תתערבי, אמרתי אני

והלכתי להיות קרבי.

 

 

© כל הזכויות שמורות

תגובות