הודעות

ניאגרה

ניאגרה
 
הלכה לשירותים ועברה
.כשגבה אלי
?אילו עננים אוכל לפזר למענה כשתצא
 ...מתחככת לי בגב בדרך אל הניאגרה
. מותירה אותי באותו המרווח הקרוי בינתיים
יכול היות שרומנטיקה קיימת
?גם אחרי שמורידים את המים

תגובות