אתיקה

החלטה מס' 20 של וועדת האתיקה

לפני מספר ימים קיבלה וועדת האתיקה תלונה בעניין תגובותיו של אחד היוצרים ליצירותיהם של יוצרים אחרים.
מן התלונה עולה, כי בתגובות הנ"ל יש מן הפגיעה ביוצרים, אשר ביצירתם נכתבו התגובות.
ראוי לציין שהתלונה לא הגיעה מטעם אחד משני היוצרים, אלא מיוצר אחר.
מכיוון שהנוגעים בדבר לא מצאו לנכון להתלונן בפני הוועדה, חבריה לא מצאו לנכון להעיר לאותו מגיב.
 
בברכה רבה,
חברי הוועדה.

תגובות