שירים

פעימות ליבי

 
פעימות ליבי
בתוכי ספונות
את נפשי וגופי לופתות
במהותי מתרוצצות
 
בפנימיותי מהדהדות
כגלים מתנפצות
חיים מזרימות
גופי מרטיטות
 
מסרים משדרות
למציאות מגיבות
בדרכן מאותתות
את קיומי מבטיחות

תגובות