שירים

"אני עייפה לך לישון"

עת הלילה יורד
תשוקותיי שוב בוערות
ריח בשמייך מלוא החדר
גופי כמה לגופך
עת הלילה יורד
אתבשם בריחות אהבה
ואגע בך באפילה
אלטף גופך החשוף
בנשימותייך הרכות
תשמיעי שוב את הפזמון
"אני עייפה לך לישון"
או אז אחבק קירות
אקלל בליבי שעות
השמש בחלון תאיר כעסי
אלגום קפה של עצב
ואצא אל מסע כאב
עד הלילה הבא
 
נכתב בהשראת שירו של יצחק רייויט.

תגובות